21 SHOPS IN DER GALLERIA DANUBIA

News

Anfahrt

Príjazd od Viedne:
A4 smer letisko, potom výjazd Fischamend na B9. Pozdĺž cesty B9 a mestom stále smer Bratislava. Tesne pred koncom mesta Hainburg v kruhovom objazde za mestskou bránou („Maďarská brána“), použite druhý výjazd, ktorý predstavuje príjazd ku galérii Danubia.
Príjazd od Bratislavy:
Na B9 smer Viedeň. Tesne za miestnou tabuľou Hainburg v kruhovom objazde pred mestskou bránou („Maďarská brána“) použite prvý výjazd, ktorý predstavuje príjazd ku galérii Danubia.
Pressburger Reichsstrasse 1,
2410 Hainburg an der Donau